Välkommen på vismöte den 24mars kl.15:00

Vi träffas i Båtsällskapets klubbstuga i hamnen. De medlemmar som är intresserade av att lära sig ljudteknik med vår anläggning är välkomna kl. 12:00. Då kommer Anders från Studiefrämjandet och hjälper oss med detta. Temat för eftermiddagen är Irländska visor och...