Årsmöte 2014-01-28

Lite drygt en fjärdedel av föreningens medlemmar hade dykt upp för att, under mötesordförande Henrik Malmros ledning, fatta viktiga beslut. Mest var det formalia som avhandlades såsom årsberättelse och ekonomiredovisning, samt val av styrelse.

Förutom detta så fattade årsmötet två viktiga beslut: Det ena var att höja medlemsavgiften med 25:- för att varje medlem (sammanboende går för en) ska få tillgång till den nya Nordiska vistidskriften ”Visor/Viser” som ges ut av Nordiska vissammanslutningar med bistånd från Nordiska Rådet. Den kommer rätt hem i brevlådan till medlemmarna.

Det andra beslutet som togs var att utöka föreningens CD-fond med några kronor.

Det diskuterades även om föreningen skulle utöka sitt upptagningsområde namnmässigt. Kanske ”Visans Vänner Båstad” är lite hämmande för presumtiva medlemmar, även om föreningen välkomnar alla oavsett var de bor. Förslag som ”Visans Vänner Bjäre” eller ”Visans Vänner Båstad/Ängelholm” kanske kan locka fler medlemmar. Även ”Visans Vänner Båstad/Laholm” nämndes i förbifarten. Det finns många åsikter om detta, så vi får se vad fortsatta samtal i ärendet kan komma fram till.

 

… och visträff.

Den efterföljande visträffen blev mycket trevlig. Nu var nästan halva medlemsantalet där. Som vanligt mycket musik och sång. Vårt nya system, där de sångsugna skriver en liten lapp som sedan dras, fungerade bra och de som inte hade något på repertoaren för stunden slapp bli trugade.

Stig-Arne